Data Statistik

Peta Kawasan Hutan Provinsi Bali

Luas Kawasan Hutan Provinsi Bali (berdasarkan fungsinya)

  • Cagar Alam (CA) seluas 1.749,97 Ha
  • Taman Wisata Alam (TWA) seluas 4.461,30 Ha
  • Taman Nasional (TN) seluas 19.026,97 Ha (Darat seluas 14.056,62 Ha dan Perairan seluas 4.970,35 Ha)
  • Taman Hutan Raya (Tahura) seluas 1.158,08 Ha
  • Hutan Lindung seluas 96.687,86 Ha
  • Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 6.904,37 Ha
  • Hutan Poduksi Tetap (HP) seluas 2.013,07 Ha
  • Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 169,85 Ha