Pengembangan Kebun Raya Daerah

1. Kabupaten Jembrana
Lokasi di areal Pura Jagatnatha Jembrana seluas ± 6,2 Ha yang telah ada
Masterplan dan dalam tahap pengembangan.

2. Kabupaten Gianyar
Lokasi di Dusun Pilan, Desa Kerta, Kecamatan Payangan seluas ± 9,7 Ha
yang telah ada Masterplan dan dalam tahap pengembangan.

3. Kabupaten Bangli
Lokasi di areal Pura Dalem Balingkang, Desa Pinggan, Kecamatan
Kintamani seluas ± 13,9 Ha yang telah ada MoU dan dalam tahapan
penyusunan Masterplan.